JULGRANSBOLLAR – Christmas baubles

Är du själv en samlare av fina julgransprydnader? Eller söker du efter en unik gåva? Jag handmålar julgransbollar både med färdigt utarbetade designer, och också efter kundens önskemål.

Perhaps you are a collector of beautiful christmas tree decorations? Or are you looking for a unique gift? I paint christmas baubles by hand, with my own designs as well as custom orders by clients.

En personlig julgransboll glädjer mottagaren i många år framöver. Jag har förverkligat många kunders önskemål, och ser fram emot ditt. Jag hinner med ett begränsat antal specialbeställningar innan jul, så beställ i god tid!

A personal christmas bauble brings joy for many years to come. I have made many ideas come true already, and are looking forwards to yours. I can´t however make unlimited amounts of custom orders before christmas, so place your order in time.

Jag har också ett ständigt växande utbud av färdiga designer, som lätt kan peronaliseras genom att jag handmålar ett namn, årtal eller text.

I also have a growing range of designs that I paint and have in stock. They can also be easily peronalised by that I handpaint your chosen name, year or text on the bauble.

Jag målar med vattenbaserade airbrushfärger, och akryl. Julgransbollarnas material är enligt kundens plast, eller glas.

I paint with waterborn airbrushcolors and acrylic paints. The baubles are made of plastic or glass, from the choice of the customer.

Hur köper man? De färdiga designerna som kan personaliseras kan köpas i webshopen joulupallo.fi. Ifall man vill beställa ett djurporträtt eller annan egen design, är det bäst att ta direkt kontakt med mig, via meil eller telefon.

How to buy? The ready designs can be bought from the webshop joulupallo.fi, that delivers within Finland. Othervise you can contact me directly by mail or phone.