JULGRANSBOLLAR – Christmas baubles

Är du själv en samlare av fina julgransprydnader? Eller söker du efter en unik gåva? Jag handmålar julgransbollar både med färdigt utarbetade designer, och också efter kundens önskemål.

Perhaps you are a collector of beautiful christmas tree decorations? Or are you looking for a unique gift? I paint christmas baubles by hand, with my own designs as well as custom orders by clients.

En personlig julgransboll glädjer mottagaren i många år framöver. Jag har förverkligat många kunders önskemål, och ser fram emot ditt. Jag hinner med ett begränsat antal specialbeställningar iinnan jul, så beställ i god tid!

A personal christmas bauble brings joy for many years to come. I have made many ideas come true already, and are looking forwards to yours. I can´t however make unlimited amounts of custom orders before christmas, so place your order in time.

I min webshop eller i min salongsbutik i Kronoby kan man köpa färdigt målade julgransbollar. Ifall du vill ha dom personligare, så går det också att sätta till namn på de flesta designer. Ifall du hämtar från butiken behöver jag veta det på förhand.

In my webshop or in my salonshop in Kronoby you can buy painted christmas baubles. To most designs you can also ad names, but I need to know that in advance before pickup.

Jag målar med vattenbaserade airbrushfärger, och akryl. Julgransbollarnas material är plast, för att de ska vara tåliga, även i djurhushåll.

I paint with waterborn airbrushcolors and acrylic paints. The baubles are made mostly of plastic, so they are also suitable for homes with pets.AD art baubles Instagram